วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555

มอแปด : ดูหนังออนไลน์ฟรี

มอแปด : ดูหนังออนไลน์ฟรีเรื่องย่อ  ย้อนไปเมื่อปี พ.ศ.2500 การศึกษาของไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีการจัดตั้งโรงเรียนสหศึกษาเป็นแห่งแรก  โดยโรงเรียนหญิงที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่อง คือโรงเรียนดรุณีศึกษา โรงเรียนสตรีที่ชนะเลิศรางวัล  โรงเรียนสตรีดีเด่น ” ติดต่อกันมาถึง 25 ปี ส่วนโรงเรียนชายที่ได้รับ เลือกคือโรงเรียนอักษรศิลป์โรงเรียนที่ได้ชื่อว่า  เรียนดี กีฬาเด่น ” ครูบุญรอดครูใหญ่โรงเรียนดรุณีศึกษามอบหมายให้ครูสมปัติ ครูสาวจอมเฮ ี้ยบ และครูเกษร ครูสาวเรียบร้อยแสนหวาน สอง ศิษย์คนโปรดเป็นผู้คัดเลือกและควบคุมนักเรียนหญิง 15 คนที่ดีที่สุดในโรงเรียนทั้งด้านการเรียนและความเป็นกุลสตรี  งามทั้งกายงามทั้งมารยาทเพื่อเข้าร่วมโครงการนี้  โดยให้ครูสมปัติไปเป็นครูประจำชั้น  ส่วนครูเกษรให้ไปดูแลเรื่องมารยาท  ก่อนไปครูบุญรอดอบรมและย้ำเน้นเรื่องความเป็นกุลสตรี และความมีคุณค่าของผู้หญิง  อย่าให้เสียชื่อโรงเรียนที่สร้างสมมายาวนาน ครูสมปัติยืนยันหนักแน่นถึงความมั่นใจกับนักเรียนหญิงที่คัดเลือกเอาไว้ และเรียกกลุ่มนี้ว่า  ดอกไม้เหล็ก ” ด้วยความแตกต่างกันระหว่างชายหญิง ครูสมปัติต้องเจอเรื่องห่ามๆซนๆของบรรดานักเรียนชายโรงเรียนอักษรศิลป์  ส่วนครูเกษรและนักเรียนสาวทั้ง 15 คนต้องเจอกับการจีบทุกรูปแบบจากเด็กผู้ชายและครูหนุ่มของโรงเรียนอักษรศิลป์  เหตุการณ์วุ่นวาย  แต่น่ารักๆภายในโรงเรียนเกิดขึ้น  พร้อมความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย  ภายใต้กฎระเบียบที่ครูสมปัติวางไว้อย่างเคร่งครัด  ทุกอย่างกำลังไปด้วยดี  จนกระทั่งนักเรียนชายไปมีเรื่องชกต่อยในงานก่อเจดีย์ทราย  โดยครูชายประจำโรงเรียนไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้  กระทรวงศึกษาธิการทราบเรื่อง  คุณหญิงกุหลาบจึงแต่งตั้งครูสมปัติขึ้นทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายปกครองของโรงเรียนอักษรศิลป์  โดยมีกฎข้อแรก คือห้ามนักเรียนมีเรื่องชกต่อยและห้ามมีความรักในโรงเรียนเด็ดขาด  เพราะครูสมปัติเห็นว่าความรักในวัยเรียนถ้ามีมากไปเราจะควบคุมกันไม่ได้
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น